Föreningens mailadress

Kontakt med styrelsen per mail sker på följandemailadress: fastighet@brfloparen.se

/Styrelsen