Månadsavgift

Möjligheten att hålla tillbaka höjningar av månadsavgiften beror till stor del på de boendes vilja att hushålla med föreningens resurser.

Slöseri med värme, el och vatten, slår förr eller senare igenom på månadsavgiften.

Parkeringsplats, hushållsel, värme och vatten ingår i avgiften.