Månadsavgift

Möjligheten att hålla tillbaka höjningar av månadsavgiften beror till stor del på de boendes vilja att hushålla med föreningens resurser.

Slöseri med värme, el och vatten, slår förr eller senare igenom på månadsavgiften.

Styrelsen har beslutat om en höjning av månadsavgiften för 2018 med 1 %.

Parkeringsplats, hushållsel, värme och vatten ingår i avgiften.