Förtroendevalda

Styrelsens sammansättning.

Ordförande:  Daniel Sörensson

V. Ordförande: Mikael Nordehammar

Sekreterare: Carina Nordström

Vice sekreterare: Linda Fransen

Ledamot : Jan Sörensson

Ledamot: Anders Persson

Ledamot: Anders Karlsson

HSB representant: Per Mattsson

 

Suppleant HSB: Ted Lindberg

Revisor: Christer Andersson

Revisorsuppleant: Andreas Feuk

 

Valberedning:DSC_7269

Marcus Sörensson, Kristian Lundin Anita Mähler

Fritidskommitté:

Vakant

Vicevärd med ansvar för administration: Frans Palmqvist

Fastighetsskötaren: BredaBlick fastighetsförvaltning