Förtroendevalda

Styrelsens sammansättning.

Ordförande:  Daniel Sörensson

V. Ordförande: Mikael Nordehammar

Sekreterare: Carina Nordström

Vice sekreterare: Linda Fransen

Ledamot : Jan Sörensson

Ledamot: Christian Holmgren

Ledamot: Anders Karlsson

HSB representant: Tommy Nilsson

 

Suppleant HSB: Ted Lindberg

Revisor: Christer Andersson

Revisorsuppleant: Andreas Feuk

 

Valberedning:DSC_7269

Anita Mähler  Birgitta Hendin

Fritidskommitté:

Vakant

Vicevärd  H.S.B. Bengt Persson

Fastighetsskötaren: Gröna Gården fastighetsförvaltning