Energi och Miljö 

Miljöpolicy 

HSB är en medlemsorganisation. Vår styrka är medlemmarnas engagemang.

Det innebär att vi har bättre förutsättningar än många andra att arbeta för en bättre miljö. HSB följer och initierar forskning och utveckling inom miljöområdet.

Det ger oss unika möjligheter att värna om miljön i alla led.

Våra övergripande principer för miljöarbetet är:

 • att hushålla med resurserna
 • att använda naturliga och nedbrytbara produkter
 • att värna naturens mångfald
 • att verka för en effektiv och rättvis resursfördelning
 • att ta vara på den inneboende kraften i människors engagemang

När det gäller förvaltning och fastighetsskötsel, är målet att miljöanpassa:

 • avfallshanteringen
 • energin
 • ventilationen
 • städningen
 • vattnet kretslopp
 • skötsel av trädgårdar och grönytor

 

DSC_2591

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_2523