Ordningsregler

Det är inte tillåtet att:

Skaka mattor o dyl. vädra mattor från fönster, eller utanför balkong.

Röka i trappor, tvättstugor, kvarterslokalen.

Sätta upp utomhusantenn (parabol, radioantenn, TV-antenn, sladdar eller annat) på föreningens fastighet.

Förvara obrukbara cyklar i cykelbodar eller cykelställ.

Ställa eller förvara ”saker” (cyklar, eller dylikt) i trapphus.

Cyklar och barnvagnar ställes på hänvisade platser.

Parkera motorcykel eller moped på gård eller i trapphus.

Däremot är det tillåtet att sätta in en moped i cykelförrådet.

Djur ska vara kopplade inom området.

Avfyra fyrverkeripjäser på gården eller från balkong (stor olycksfallsrisk).

Utöva idrottsaktivitet på innergårdarna, som förstör gräsmatta, blommor, buskar, träd.

Träkolsgrilla på balkong (särskild grillplats finns på varje gård).

Reparera och/ eller rengöra mopeder eller motorcyklar i hobbylokalen

B.   I övrigt åligger det föreningens medlemmar och hyresgäster.

att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom.

att inte använda lägenheten eller  föreningens övriga utrymme för annat än avsett.

att iaktta sparsamhet med vatten, såväl varmt som kallt.

att iaktta sparsamhet med elen,.

att inte lämna vattenkran öppen, även om vattentillförseln tillfälligt är avstängd.

att bara använda toalettpapper i toalettstolarna för att förhindra stopp.

att inte utomhus på annan än angiven plats, piska mattor.

att inom disponerat utrymme tillse att det inte sker skada på vattenledning på grund av öppna fönster eller dylikt.

att vid upptäckt av ohyra omedelbart anmäla detta till vicevärden.

att i övrigt ställa sig till efterrättelse av styrelsen och vicevärd, lämnade föreskrifter.

Tvättstugorna får endast nyttjas mellan kl 07.00-22.00.

Efter arbetspasset skall filter (torktumlare och torkskåp) tvättmedelsfack och övrig utrustning vara väl rengjorda och golvet väl avstädat.

Det är inte tillåtet att lämna efter sig tomemballage från tvättmedel, sköljmedel etc. Vare sig i tvättstuga eller i städutrymme.

Det är endast hushållets egen tvätt som får tvättas.

Rökning är förbjuden i tvättstugorna.

KOM IHÅG ATT DU SOM MEDLEM I FÖRENINGEN ÄR SKYLDIG

ATT FÖLJA FÖRENINGENS ORDNINGSREGLER!