Formalia & Stadgar

Länk till föreningens Stadgar

 

 

Juridiskt namn: HSB Bostadsrättsförening Löparen i Landskrona

Organisationsnummer: 744000-1993

Postadress:
BRF Löparen
Löpargatan 34-62
261 45 Landskrona

Faktureringsadress:
BRF Löparen
Box 19         261 22 Landskrona