Försäkringar

Det är viktigt att ha en hemförsäkring för bostadsrättslägenheten man bor i.

Bostadsrättsförsäkringen som är en tilläggsförsäkring är inte aktuell att teckna eftersom den ingår i föreningens fastighetsförsäkring via Länsförsäkringar.