Renovering

Bostadsrätt i HSB

Delat ansvar

 I en bostadsrättsförening delar lägenhetsinnehavaren och bostadsrättsföreningen på ansvaret för skötseln. Ansvarsfördelningen finns reglerad i bostadsrättsföreningens stadgar.

Förenklat gäller att bostadsrättsinnehavaren ansvara för sin lägenhet, medan bostadsrättsföreningen ansvarar för fastigheten (t ex fasader, tvättstuga, förråd, trapphus och den yttre miljön).

Dessutom är det föreningens ansvar att sköta underhållet av gemensamma försörjningssystem, såsom värme, vatten och ventilation, detta gäller även i lägenheterna.

.

Uteplats

För de lägenhetsinnehavare som bor på första våningen finns möjlighet att ha en uteplats.

Uteplats mot innergårdarna: Runt uteplatsen får det sättas ett staket eller en häck som har en höjd av högst 80 cm.

Uteplats från vardagsrummet: Föreningen rekommenderar att staketet utformas som övriga i samma huskropp men det är Stadsbyggnadsnämndens regler och riktlinjer för staket och plank som gäller.

Ritning på hur ett staket kan utformas finns att tillgå hos vicevärden.

För er som har uteplats från vardagsrummet gäller att även sköta om gräsmattan 0.5 meter ut från staketet räknat.

Föreningen står för kostnaden av utläggningen från väggbrunn till golvbrunn.

Demontering och montering av inredning inklusive porslin står bostadsrättsinnehavaren för.

Detta skall utföras av fackmässigt kunnig personal.

 

Tidigare har det varit så att den boende har ansvaret endast för ytskiktet på golven i lägenheterna. Nu har reglerna ändrats till att gälla även underliggande.

Många kanske reagerar och tycker detta är en egendomlig förändring, men som omtalats ovan är det ett central beslut som gäller alla föreningar inom HSB.

För ytterligare fakta innan ni påbörjar er renovering rekommenderar vi HSB hemsida.

Balkonger

Väggarna på balkongerna som väter in mot lägenheten består utav eternitplattor, i dessa plattor finns det asbest. Innan ni påbörjar renovering tag kontakt med fastighetsskötaren för att få information om vilka regler som berör arbetet. Här finner ni arbetsmiljöverkets information.