Rutiner vid in och utflyttning

Viktig information till dig som flyttar in eller ut !

 Vid utflyttning:

Ta kontakt med vicevärden eller fastighetsskötaren i god tid för en tillsyn av lägenheten.

Lämna tillbaka eventuella nycklar till gemensamhetsutrymme. (Bastu, solarie,biltvätt m. m.)

Kolla upp så antalet nycklar till lägenheten är det riktiga.

Vid inflyttning:

Ta del av föreningens ordningsregler.

Tänk på att större förändringar av lägenheten måste godkännas av styrelsen.

Gör ett besök på vicevärdsexpeditionen för att lära känna styrelse, vicevärd och fastighetsskötaren.