Gemensamma utrymmen

I föreningen finns en hel del utrymmen, inomhus och utomhus, som vi äger tillsammans och som vi alla måste vara rädda om.

Anmäl fel och brister som du uppmärksammar på t.ex. tvättstugor och trapphus liksom på gårdar med planteringar, gräsmattor och belysning.
Ring HSB 0418-499990 eller lägg en lapp i föreningens brevlåda utanför Expeditionen (A-gården).