Garage

Föreningen förfogar över 99 garage. Ett antal som är betydligt mindre än antalet lägenheter.

Anmäl dig därför till garagekön hos vicevärden omedelbart när du flyttar in. Väntetiden är tyvärr väldigt lång. ( upp till 5 år.)

Enskilt eller gemensamt garage finns till varierande kostnad. Man kan dock ej välja, utan man får ta det som erbjuds när det blir ledigt.

Garagen är endast till för fordon eller motorcyklar, de får ej användas som förråd.

 

– Regler för garage och p-plats

I garaget får endast uppställning av  motorfordon ske. Inget upplag av möbler, annan förrådsverksamhet, eller hobbyverkstad. OBS! inga brandfarliga varor får förvaras där annat än reservdunk (max 5 liter) som finns placerad i bil.

En extraomgång däck är tillåtet att förvara inom den egna p-rutan. En takbox får också förvaras i p-rutan.

Det är inte tillåtet att använda garaget som verkstad för ett reparera och renovera fordon, annat än däcksbyte och annat lättare underhåll.

Det är inte tillåtet att ladda elbilar från elkontakter i garagen.

Tvättning av fordon i garage och på uteplatser är förbjuden.

Vid aviserad städning av p-plats och garageplats är man skyldig att flytta sitt fordon och avlägsna allt från sin p-plats.

Andrahandsuthyrning (eller stadigvarande utlåning) av p-plats är inte tillåten.

Rätten att hyra p-plats gäller enbart boende i bostadsrättsföreningen. Flyttar man från området, skall p-platsen återlämnas till samfälligheten. P-plats kan aldrig överlåtas i samband med lägenhetsförsäljning.

Rätten att förhyra garage- och p-plats kan förverkas om ovanstående regler inte efterföljs

DSC_7287