Hobbylokal

Hobbylokalen finns i gårdshuset på Gård D.

Lokalen kan bokas hos vicevärden. Lokalen får disponeras kostnadsfritt. Nyckeln kvitteras och  hämtas ut på vicevärdsexpeditionen.