Föreningens historiska underhåll

1990 talet: 

 • Byte av fönster i lägenheterna
 • Nya tak på gårdshusen. ( festlokalen, expeditionen, tvättstugorna)

2000 talet:

 • Byte plåt på garagedörrarna
 • Byggande av två stycken miljöhus

2010 talet:

 • Byte av dörrar i gemenskapsutrymmen
 • Byte av foder i entredörrarna
 • Relainingen utförd
 • Asfaltering av parkeringarna och områdets övriga gång och cykelvägar
 • Plåtning av ”nya” garagen
 • Renovering av bastun
 • Renovering av innergårdarna
 • Fläktbyte tvättstugorna
 • Byte av tak cykelgarage
 • Förbättring av cykelgarage
 • Fönsterbyte på gemensamhetsutrymmena
 • Byte av våra undercentraler
 • Nya tvättmaskiner
 • Postlådor i trapporna
 • Byte av gammal belysning till nya LED-armaturer.
 • Omfattande förnyelse av föreningens utemiljö.

2020 talet:

 1.          Nya garageportar
 2.          Renovera tvättstugorna